Geloof jij het?

De afgelopen dagen hebben we nagedacht over het onderwerp geloof. Ik hoop dat het je heeft geholpen om Jezus weer beter te leren kennen. Ik wil deze laatste dag kijken naar hoe we de theorie om kunnen zetten in de praktijk. Jezus volgen heeft invloed op ons dagelijks leven en uit het volgende verhaal  in Mattheüs 7 wordt dat goed duidelijk.

Jezus staat aan het begin van zijn bediening op aarde en neemt de discipelen apart. Hij vertelt een verhaal over twee mannen die een huis hebben gebouwd. De ene man bouwt zijn huis op het zand. De storm komt en het begint hard te regenen. Van alle kanten wordt er op het huis ingebeukt. Het huis stort in en er blijft alleen een ruïne over. Jezus legt ook uit waarom het huis instort: ‘Wie deze woorden hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man’

De andere man bouwt zijn huis op een rots. Ook bij dit huis komt er een storm en wordt er van alle kanten op het huis ingebeukt. Dit huis blijft staan omdat het een sterke fundering heeft. Ook hiervoor heeft Jezus een duidelijke uitleg: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man.’

De vraag aan jou is: Waar heb jij jouw huis op gebouwd? Leg jij je fundering van je leven op een rots, door te luisteren naar de woorden van Jezus en te doen wat Hij zegt? Of kies jij ervoor om wel te luisteren maar er vervolgens niks mee te doen? Geloven vraagt om een keuze, een keuze voor Jezus. Als jij ervoor kiest om te handelen naar de woorden van Jezus dan zal dat gevolgen hebben voor je leven. Misschien moet je mensen vergeven, bepaalde zonden belijden, stoppen met een verslaving of leren om bepaalde gebieden in je leven aan Jezus over te geven. 

Jezus daagt je uit om te gaan leven naar zijn woorden. Hij wil je daar ook bij helpen. Jezus vraagt van jou om in Hem te gaan geloven. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)  Geloof jij in Jezus?  

Zullen we deze serie afsluiten door samen te bidden? Here Jezus, ik wil U bedanken voor wat U voor mij hebt gedaan. Ik geloof in U. U bent voor mijn zonden gestorven en daardoor kan ik eeuwig leven. Ik wil U vragen om mijn zonden te vergeven. Help mij om te leven naar Uw wil en vul mij met Uw Heilige Geest, amen.

Wouter

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *