Geloof dat levens verandert

De gave van geloof wordt vaak verward met geloven in God. Terwijl het eigenlijk iets heel anders is. De Bijbel zegt inderdaad dat de Heilige Geest ons laat geloven en belijden dat we kinderen van God zijn. (Zie Romeinen 8:15-16) Maar waar het in die tekst gaat over het geloof in God, gaat het in 1 Korinthe 12 over het geloof van God. Het gaat over bovennatuurlijk geloof dat je van God krijgt in een bepaalde specifieke situatie.   

Ik ken bijvoorbeeld voorbeelden van zendelingen/evangelisten die geloof kregen om naar landen te gaan die eigenlijk 'gesloten' waren voor christenen. Iedereen zei dat het onmogelijk was om daar het evangelie te verkondigen. Toch kregen deze mensen geloof en gingen, en God opende deuren. 

Je ziet dit ook bijvoorbeeld in het leven van Ben Fitzgerald. Hij kreeg geloof dat Europa gered zal worden. Daarom verhuisde hij vanuit Australië naar Duitsland. En zonder dat hij daar het geld voor had, huurde hij grote stadions af waar hij duizenden mensen tot geloof ziet komen. We zien vandaag de dag de vruchten van deze organisatie, Awakening Europe. Het begon allemaal met de gave van geloof. 

Andere voorbeelden van deze gave vind je in het prachtige hoofdstuk Hebreeën 11.

De gave van geloof kan ons ook helpen als we in een hopeloze situatie zitten. Op zo'n moment verzekert God je ervan dat Jezus boven de situatie staat en dat alles goed komt. 

Ik bid dat jij dat ook mag gaan ervaren, en dat je geloof mag hebben voor de dromen die God in je hart legt. Durf, want God is met jou!

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *