Gebruik jij Gods vaatwasser?

In Kolossenzen 1:13 praat Paulus in verleden tijd. "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon". Paulus zegt niet: "Hij gaat ons nog redden en jullie moeten nog worden overgebracht." Nee, Paulus gaat er vanuit dat de mensen die zijn brief lezen deze 'verhuizing' al hebben meegemaakt.

Net zo ga ik er ook van uit dat veel van jullie al 'verhuisd' zijn naar Gods Koninkrijk. Je hebt je ingeschreven voor een e-mailserie om aangevuurd te worden voor God. Dat doe je waarschijnlijk niet als je niks met God hebt. Je bent dus al verhuisd naar Gods Koninkrijk. 

Stel je even voor. Je woont een aantal jaren in een oud, kapot (studenten)huis zonder vaatwasser Op een gegeven moment verhuis je naar een mooier huis, met, jawel, een vaatwasser. 

Kun je je voorstellen dat je in dit nieuwe huis nog steeds zelf zou gaan afwassen? Er is denk maar één reden te bedenken waarom je dit zou doen. Je weet niet dat er een vaatwasser is. De zegeningen van Gods Koninkrijk zou je kunnen vergelijken met deze vaatwasser. 

Omdat jij in Gods Koninkrijk woont, is Zijn liefde, blijdschap, vergeving en kracht voor jou beschikbaar. Er is meer dan genoeg. Maar het is is aan jou de keus om hier gebruik van te maken. 

Je kunt er voor kiezen om nog steeds je acceptatie te zoeken bij je collega's of vrienden. Maar je kunt er ook voor kiezen om 's ochtends Gods liefde uit te nodigen in je hart en Hem te bedanken voor Zijn liefde.

Je kunt er voor kiezen om een normaal leven te leiden. Maar je kunt er ook voor kiezen om elke dag de Heilige Geest de ruimte te geven om je leven bovennatuurlijk te maken. 

Gods zegen is beschikbaar. Durf jij er gebruik van te maken?

Nils van Asselt

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *