Ge-na-de. Genade en vrede zij met u, Amen.

Ik hoor het elke zondag in onze kerk, met de zegen krijgen we nog de ‘Genade en vrede van God onze vader en Zijn zoon Jezus Christus’ mee. Paulus en Petrus beginnen hun brieven er mee. Ik hoor mensen zeggen ‘God is genadig’ en zing het lied ‘Amazing grace’ mee.

Het lijkt zo’n normaal woord voor mij te worden. Maar God vindt het blijkbaar zo belangrijk dat het woord nu nog steeds elke (zon)dag gebruikt wordt en Hij het veel zegt in de Bijbel. Wat betekent het? En wat betekent het voor mij?

Ik ben op onderzoek uitgegaan, omdat ik zo'n verlangen had om dit woord beter te begrijpen. Ik heb dit gedeeld op mijn jeugdvereniging van de kerk en wil dit ook met jullie delen.

Ik heb het opgezocht op het internet, het woord ‘genade’ heeft veel verschillende betekenissen.  ‘Vergeving’, ‘barmhartigheid’, ‘kwijtschelding’, of ‘medelijden’ zijn een aantal van die betekenissen. Het viel mij op dat al deze betekenissen uit liefde moeten gebeuren. Vergeving doe je uit liefde voor iemand anders. Je vergeeft een persoon puur uit liefde, je vergeet als het ware wat de persoon heeft gedaan richting jou of iemand anders. Kwijtschelding van bijvoorbeeld een geldbedrag doe je ook uit liefde.

Een mooie omschrijving van het woord genade vond ik deze:

‘Situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft’.

Je verdient straf voor wat je hebt gedaan. Je verdient het om het geld gewoon te betalen of dat je je hele leven moet horen wat je iemand hebt aangedaan. Maar wanneer je om genade vraagt aan God of iemand anders, en je krijgt genade, wordt dit allemaal weggeveegd.

Wat een bijzonder woord is genade. En wat onlogisch, waarom zou iemand dat doen, zomaar jouw schuld van de tafel wegschuiven. Alleen omdat je om genade vraagt? 

Ik vond een mooi verhaal in de Bijbel waarin Jezus het woord ‘genade’ handen en voeten geeft. Later komt een nog mooier verhaal, maar dit was in de praktijk een heel mooi voorbeeld. Je vindt het verhaal in Johannes 8:1-11.

De vrouw in dit verhaal had een schuld. Ze was betrapt op overspel, ze lag met een andere man in bed. De Farizeeën en schriftgeleerden hebben haar hierop betrapt. Nu ze een situatie hadden gevonden ze iemand moesten stenigen, brachten ze het maar eens aan Jezus voor. Eens kijken wat Hij hier van zou zeggen. Maar Jezus antwoordt niet. Hij schrijft iets op de grond. 

Als ze dan toch aandringen, zegt Jezus: "Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat híj als eerste een steen naar haar gooien."

Ik beeld me zo in dat die vrouw enorm goed weet dat ze een fout heeft gedaan, en nu wordt ze midden in de groep gegooid en wordt er over haar schuld gepraat. Ze wacht in haar zweet en schuld af tot de eerste steen haar hoofd zou raken. Ik denk dat ze enorm in de stress zat. Ze zou dood gaan.

Maar aan het einde van het verhaal loopt iedereen weg. Jezus vraagt haar verbaasd waar iedereen is en ze antwoordt Hem. Hij stuurt haar weer terug naar huis en gebiedt haar om niet meer te zondigen.

Wat een genade. Wat een medelijden, liefde, vergeving. Ze krijgt haar verdiende straf niet. Ze krijgt een nieuwe kans van Jezus. En wat voor kans: leven! Maar wel met een opdracht: zondig niet meer.

Een ander verhaal in de Bijbel is echt een van mijn favorieten. Het is het grootste verhaal in de Bijbel wat gaat over genade. De kruisiging van Jezus. Jezus wordt aan het kruis gehangen voor onze zonden. Als ik mij afvraag: 'wat is genade?', dan is ‘Jezus aan het kruis’ het antwoord. In de kruisiging zit vergeving, liefde, medelijden, barmhartigheid, en ga zo maar door. Jezus draagt de straf die wij zelf zouden moeten dragen. Wanneer wij onze zonden aan Hem geven en ons overgeven aan Zijn genade, zijn we vrij om te gaan. Wel met een opdracht: zondig niet meer. Jezus heeft één verlangen, dat iedereen zich overgeeft aan de genade van God en dat iedereen bij God zal horen.

Dit wordt mooi omschreven in Hebreeën 2:9-11. In de BasisBijbel staat: "God houdt van ons en daarom heeft hij Jezus gestuurd". In de HSV-vertaling staat: "omdat Hij (Jezus) door de genade van God voor allen de dood zou proeven". Door God Zijn keuze om genade te geven en Jezus te laten sterven, mogen wij bij God horen. 

Genade is er omdat God van ons houdt! Hij wil niets liever dan dat wij bij Hem horen.

Ik vond een mooie slotzin in opwekking 688:

Genade zo groot

De schuld die ik voor Hem leg

Wast Hij geduldig weg

Zijn bloed reinigt mij

God is geduldig. Door Jezus Zijn bloed zijn wij ‘schoon’ van zonde in Zijn ogen. Wij zijn dan ‘rein’ en krijgen een nieuwe kans. We krijgen nieuwe schone kleren aan waar geen sporen op zitten van wat we ooit hebben gedaan in ons leven.

Nogmaals: wat een bijzonder woord is genade.

Als de dominee zijn zegen uitspreekt, weet ik wat ik ontvang, en zal ik het met een open hart ontvangen.

Genade en vrede van God onze vader en Zijn zoon Jezus Christus zij met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.

Amen.

Inge

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *