Fundament

Streef! is een christelijke organisatie, in alles bouwen wij op dit fundament:

  1. Jezus is als mens gekomen en bekrachtigd door de Heilige Geest om terug te kopen wat bij de zondeval verloren is gegaan.
  2. Omdat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt, kocht Hij ons vrij door Zijn leven te geven aan het kruis. 
  3. Wij leven niet meer voor onszelf, maar voor Jezus. 
  4. Jezus is ons ultieme voorbeeld in liefde en wij zijn geroepen om Hem daarin na te leven.