Evenbeeld ~ Nils van Asselt

“Waarom heeft God ons gemaakt?” “Wat is het doel van ons leven?” Veel jongeren hebben deze vragen, de één waarschijnlijk meer dan de ander. Vaak wordt ons verteld dat we moeten leven voor onszelf. We moeten zoveel mogelijk geluk vinden in deze wereld en daarom moeten we bijvoorbeeld een opleiding en een baan vinden die het beste bij ons past. Alhoewel het zeker niet verkeerd is om zo’n baan of opleiding te zoeken, is dit denk ik niet het doel waarvoor God ons gemaakt heeft. Om erachter te komen waarvoor we gemaakt zijn, is het denk ik goed om terug te gaan naar het allereerste begin.

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen”.

God heeft ons gemaakt als evenbeeld van Hem. In het Engels staat op deze plek: “in His image”. Het woord ‘evenbeeld’ in de grondtekst van de bijbel is hetzelfde woord als gebruikt wordt voor ‘afgodsbeeld’. De reden dat de heidenvolken in het Oude Testament beelden maakten, is zodat ze iets hadden wat hen deed denken aan hun god. Ze maakten iets, bijvoorbeeld een gouden stier, wat volgens hen leek op de god die ze wilden aanbidden.

God heeft zelf ook zo’n beeld gemaakt van Zichzelf. Dit beeld zijn wij, de mens. Wij zijn het beeld waardoor mensen aan God zouden moeten denken. We zijn gemaakt om God te laten zien op deze wereld, daarom zijn we in Zijn evenbeeld gemaakt. Waarom zou je ooit nog onzeker zijn over jezelf? Toen God iets maakte wat het meest op Hem leek, maakte Hij jou. Hij vindt jou het perfecte middel om zichzelf aan deze wereld te laten zien!

We weten allemaal dat het in het paradijs al fout ging. Toen Adam en Eva zondigden, leken ze niet meer precies op God, want Hij is zonder zonde. De mens leek niet meer op hoe hij bedoeld was, ze waren onherkenbaar geworden. Je hoeft maar om je heen te kijken in de wereld, en je ziet dat mensen heel vaak niet eens meer een beetje op God lijken. Gods perfecte plan leek mislukt, maar gelukkig had God een nog mooier Herstelplan. Zijn naam is Jezus.

Jezus kwam op aarde als het perfecte beeld van God, Hij leefde perfect. Wie Jezus zag, zag de Vader. Zoals de eerste Adam na de zonde niet meer leek op hij bedoeld was, zo was de tweede Adam (Jezus) precies hoe Hij bedoeld was. Jezus liet ons zien hoe we perfect op God kunnen lijken. Hij liet ons Gods perfecte liefde zien door Zijn leven voor ons te geven. Hij stierf zodat wij vergeving voor al onze zonde konden ontvangen, maar dat is niet het enige.

Jesaja beschrijft in het Oude Testament hoe de Messias zou moeten lijden. In Jesaja 52:14 staat: “Zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens.” Jezus werd zo mishandeld tijdens zijn lijdensweg, dat Hij helemaal onherkenbaar was geworden, Hij leek niet meer op een mens! Net als Adam en Eva onherkenbaar waren nadat ze gezondigd hadden, zo werd Jezus onherkenbaar toen Hij al onze zonde droeg. Het is een geweldige ruil! Jezus werd onherkenbaar, zodat wij weer herkenbaar konden worden.

Wij kunnen nu weer op God lijken, omdat Hij door Zijn Heilige Geest in ons wilt komen wonen. Jezus heeft de weg vrij gemaakt, en wij kunnen weer met God wandelen zoals in het paradijs. Romeinen 8:29 zegt: “Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.” We zijn bestemd om het evenbeeld te worden van Jezus! De Heilige Geest wil en zal ons steeds meer op Jezus laten lijken. Hierdoor kunnen we weer zijn waarvoor we oorspronkelijk gemaakt zijn, het evenbeeld van God. We mogen Zijn goedheid aan deze kapotte wereld laten zien!

Je bent niet gemaakt om voor jezelf en je eigen plezier te leven. Je bent gemaakt om te leven voor Gods eer. Je bent gemaakt om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Hij wil je hart zo vol maken van Zijn liefde dat het geen enkele moeite meer is om die liefde uit te delen. Hij heeft geweldige dingen voor je klaarliggen, zodat Zijn koninkrijk door je heen gebouwd kan worden. Wil jij hiervoor leven? Wil jij je leven aan God geven, zodat je Hem kan laten zien in deze wereld? Vraag dan aan God of Hij je elke dag wilt gaan gebruiken tot Zijn eer. Vraag Hem je zo te veranderen dat je niet meer op jezelf gericht bent, maar op Hem in wie het leven te vinden is. Ik weet zeker dat Hij dit dan in je zal doen, want dit was zijn oorspronkelijke plan.

3 gedachten over “Evenbeeld ~ Nils van Asselt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.