Nils van Asselt

Wie ben je en wat doe je in je dagelijks leven? 

Ik ben Nils van Asselt, 19 jaar oud. In het dagelijks leven studeer ik officemanagement in Rotterdam en spendeer ik tijd met mijn vrienden en mijn vriendin.  

Hoe heb je Jezus leren kennen? 

Toen ik 16 jaar was ging ik op een conferentie bidden met een paar vrienden. Op die conferentie ervoer ik voor het eerst dat God echt was en in mij geïnteresseerd. Daarna ben ik op zoek gaan naar wie Jezus is en heb Hem steeds beter leren kennen.  

Wie is Jezus nu voor jou? 

Jezus is mijn beste vriend en ik ben Hem elke dag dankbaar voor het nieuwe leven dat Hij mij heeft gegeven. Hij geeft mijn leven zin en ik wil Hem volgen de rest van mijn leven. Een relatie met Hem is Gods grootste cadeau aan mij.  

Waarom werk je mee aan de Streefweekenden? 

Ik verlang ernaar dat alle jongeren in de kerk gaan zien wat ik heb gezien, dat Jezus leeft en Hij ons leven wilt veranderen. Ik denk dat de streefweekenden hieraan kunnen gaan bijdragen, daarom werk ik hier heel graag aan mee.