Een lang en zorgeloos leven

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Al die zorgen maken uw leven geen dag langer.
‭‭- Mattheüs 6:25 en 27

Oké, dit klinkt duidelijk, toch? Ik spreek met mezelf af dat ik me niet meer zo druk ga maken, ik wil namelijk wel zo’n lang en zorgeloos leven. Maar nee, we begrijpen allemaal wel dat dat niet zo gemakkelijk gaat helaas.

Laatst was ik in Spreuken aan het lezen en toen kwam ik deze teksten tegen.

Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest.
-‭‭Spreuken‬ ‭3‬:‭1‬-‭2‬

Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.
-Spreuken 4:10

Want de wijsheid verlengt uw leven en God zal er jaren aan toevoegen.
-‭‭Spreuken‬ ‭9‬:‭11

De sleutel voor een lang leven is wijsheid! En niet het soort wijsheid dat je misschien zou verwachten. Het gaat namelijk niet om een hoog IQ of de vaardigheid om goed te kunnen leren. Gods wijsheid is namelijk voor de eenvoudigen (Psalm 19:8, 119:130). Eenvoudig betekent dus ook niet dom of onnozel, maar het betekent gewoon. Deze wijsheid van God is beschikbaar voor iedereen die het wil ontvangen.

En hoe begint deze wijsheid? Het begint met ontzag voor de Heer. Wijsheid verheugt zich altijd in de aanwezigheid van God. Wie luistert naar deze wijsheid zal veilig zijn en hoeft geen angst te hebben voor het kwaad, het maakt vredig en sterkt het lichaam. Deze wijsheid was er al voor de grondlegging van de aarde. God maakte er de hemel en de aarde mee! Is dat niet de meest briljante wijsheid? En wij hebben toegang!

We hebben toegang, omdat God zich aan jou heeft geopenbaard door Zijn Heilige Geest. Geestelijke dingen kunnen niet menselijk beoordeeld worden. We leren Gods wijsheid ook geestelijk kennen. Voor de natuurlijke mens is het namelijk dwaasheid. Het is niet altijd logisch en praktisch. Gelukkig voor ons hebben wij niet de geest van de wereld, maar de Geest van God die almachtig is.

Jou geest is onafscheidelijk van de Heilige Geest, maar waarom maak je je soms dan nog zo zorgen? Dat is omdat je vlees dan weer aan het stuur is, maar God wil Zijn wil aan ons leren. We zullen nooit op een punt komen dat we denken: "Nou nu ben ik er. Ik ben net zoals Jezus." Maar we mogen er wel voor altijd naar blijven streven!

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
-Jakobus 1:5-7

Best een scherpe tekst, maar Jakobus wil dat je het goed begrijpt. Je mag God gewoon vragen om wijsheid en dan hoef je niet te twijfelen of je het hebt ontvangen. God wil niets liever dan dat je met hem spreekt en wandelt. Hij zal je nooit negeren.

Hoor je dat? De Allerhoogste zal jou nooit negeren. Wijsheid is waarheid van de Allerhoogste. Door je zorgen te maken voeg je geen dag aan je leven toe, het brengt geen leven, maar de wijsheid van God doet dat wel. Laat Gods onderricht nooit los lieve mensen, het is je leven. (Spreuken 4:13)

Ik bid dat je Gods bovennatuurlijke wijsheid zal ontvangen. Dat de Heilige Geest je zal openbaren en dat je geestelijke oren open gaan in de naam van Jezus. Ik bid dat je je zorgen aan Hem mag geven en dat je er op zal vertrouwen dat je Vader voor je zorgt.

Nienke Salomons

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *