Een kind van God zijn

In Johannes 3 lezen we dat midden in de nacht een Joodse leider naar Jezus toekomt. Deze groep leiders (Farizeeën) waren niet overwegend positief over Jezus.  Toch neemt de leider Nicodemus het initiatief om Jezus op te zoeken. Misschien kwam hij in de nacht, zodat niet iedereen zag dat hij naar Jezus kwam. Nicodemus komt echter geen kritische vragen stellen. Nee, hij begint het gesprek met:

“Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.” (Johannes 3:2, HSV).  

Nicodemus kwam zijn geloof betuigen bij Jezus. Hij krijgt daarop antwoord in een soort raadsel:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3, HSV).  

In een stripverhaal had Nicodemus vast vraagtekens boven z’n hoofd gehad, want hij snapt er niets van. Nog een keer geboren worden? Onmogelijk! Jezus spreekt hier alleen niet over een fysieke geboorte in het vlees. Hij vertelt over een geestelijke geboorte: kind van God worden!

Voordat Johannes deze gebeurtenis opschreef in zijn Evangelie, schreef hij al over dit wonder in Johannes 1. Jezus kwam op aarde voor ons en liet ons Zijn heerlijkheid zien. God kwam naar Zijn schepping als een mens om te sterven én uit de dood op te staan. Niet iedereen neemt dit offer voor onze zonden aan. Voor degenen die dat wel doen, ligt er iets moois klaar:

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12-13, HSV).  

Wow, wat een waarheid! Iedere dag opnieuw raakt het mij om te weten dat ik een kind van God mag zijn. Hij wil ons opnemen in Zijn gezin. Je hoeft daar niet eens wat voor te doen. Alleen door jouw geloof in Jezus mag jij Zijn kind zijn.

Bid jij mee?

"Lieve Vader in de hemel, Dank U wel dat U als mens naar de aarde kwam. Dat U in mijn plaats stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Ik neem dat offer aan. Dank U wel dat ik Uw kind mag zijn en dat U voor mij zorgt als een Vader. In Jezus’ Naam, amen."

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *