Droogte

Afgelopen zondag zagen we dat de profeten van Baäl het hele land hadden overgenomen. Overal werden leugens verkondigd en vrijwel niemand in Israël eerde God nog. Het was enorm droog in het land. Niet in de eerste plaats omdat het al bijna drie jaar niet geregend had, maar vooral omdat het volk God niet vereerde. De grond was al een hele tijd niet bevochtigd, maar de harten van de mensen waren minstens net zo uitgedroogd. 

Het volk kende God niet en vereerde alleen afgoden. Zonder de bron van Levend Water in hun hart, die alleen God hen kon bieden, waren ze aangewezen op een oppervlakkig leven, waar liefde en goedheid geen vrucht konden schieten. 

Johannes 7:38: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Dit was een probleem in de tijd van Elia, maar misschien is dit probleem in onze tijd nog wel groter. In onze maatschappij, waar alles te krijgen en te maken is, denken veel mensen God niet meer nodig te hebben: ze kunnen zichzelf namelijk voorzien. Veel harten zijn enorm droog. Om mij heen zie ik dagelijks zoveel mensen die leven om een goede baan te krijgen en veel geld te verdienen. Baäl wordt niet meer vereerd, maar is ingeruild voor telefoons, bankrekeningen en alcohol, seks en drugs. Veel mensen leven niet meer voor God, maar voor zichzelf. 

Word jij net als ik zo verdrietig van alle mensen met droge harten om je heen? Bid de komende tijd dan voor deze mensen. We zullen de komende dagen ook nog verder gaan kijken naar hoe dit probleem aangepakt kan worden.