Draag mensen als een priester

Ik wil Jezus niet meer voor mezelf houden. Toen ik eenmaal ontdekte wie God is en hoe goed het goede nieuws is, riep dit bij mij maar één reactie op: dit moet iedereen horen! Nu merk ik dat God me bewogen maakt met mensen. Ik verlang ernaar dat mensen ontdekken wat ik heb ontdekt. Ik kan het niet langer voor mezelf houden. Daarom wil ik mensen vertellen over Jezus en bid ik dat ze tot geloof zullen komen.

De kleding die priesters droegen zegt veel over het werk dat ze deden. Het staat ook symbool voor het werk dat wij als priesters mogen doen.

Priesters droegen op iedere schouder een steen met daarop de namen van de twaalf stammen van het volk Israël. Deze stenen stonden symbool voor heel het volk. Een priester moest het volk dus dragen op zijn schouders zodat God deze namen kon zien en aan hen dacht (zie Exodus 28:12).  

De Bijbel roept ons ertoe op om ook mensen te dragen. Dat is wederom niet fysiek of letterlijk. Wij dragen mensen in gebed. 

"Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest, en bid voor elkaar. Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat." (Jakobus 5:16, BB

Door voor mensen te bidden en hun naam uit te spreken in gebed, brengen we mensen voor het aangezicht van God. God luistert naar onze gebeden en dat betekent dat God denkt aan de mensen voor wie wij bidden. We mogen bidden voor mensen die al geloven, maar ook voor mensen die nog niet geloven. De Bijbel belooft ons dat ons gebed wordt verhoord als we bidden volgens de wil van God. Er zit kracht in jouw gebed!

Een priester stond tussen de mensen en God in. Hij vertegenwoordigde de mensen bij God en hij vertegenwoordigde God bij de mensen. Net zoals Jezus dat voor ons heeft gedaan en Hij nu “voor ons pleit” (Romeinen 8:34), mogen wij dat ook voor anderen doen. Ons doel is om God te laten zien aan de mensen om ons heen, maar ook om mensen bij God te brengen in gebed en voor hen te pleiten.

Concreet doe je dat enerzijds door mensen die nog niet geloven te vertellen over Jezus en door in alles wat je doet te laten zien wie God is. Jij vertegenwoordigt Jezus voor de mensen om je heen. Dat is een hele eer, maar ook een verantwoordelijkheid! We wijzen mensen op Jezus, Hij is immers de enige weg naar God toe. Hij is de enige ware Hogepriester.

Anderzijds doe je dat door mensen die nog niet geloven in gebed bij God te brengen en te bidden dat de Heilige Geest hen zal aanraken zodat ze zullen ontdekken wie God is.

Net als priesters mogen wij mensen gaan dragen om ze bij God te brengen!

Welke mensen wil jij dragen om ze bij God te brengen?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *