Doen als Jezus

Wat moeten de discipelen wel niet gedacht hebben toen Jezus na zijn opstanding weer naar de hemel ging? 

Hij zei ongeveer zoiets als dit “Oké, nu mogen jullie het zelf doen. Maar wacht eerst op de Heilige Geest.” Zo gezegd, zo gedaan…

Het is niet dat de discipelen niet wisten wat ze moesten doen. Ze waren al een keer eerder op ‘training’ gestuurd. In Mattheüs 10 worden ze al eens uitgezonden. Dus wanneer Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest, een verlamde man ziet liggen, weet hij wat hem te doen staat.   

Wanneer Petrus ‘doet wat hij moet doen’ staat deze verlamde man op. (Zie Handelingen 3)  

We hebben eerder gezien dat je als discipel van Jezus meer op Hem gaat lijken. 

Maar als je op Hem gaat lijken qua karakter en identiteit, dan ontdek je op een gegeven moment dat je bepaalde rechten hebt in Gods koninkrijk. Je ontdekt je autoriteit over zonde en de duisternis. En dan ga je handelen vanuit de liefde en je identiteit in Jezus. Je gaat lijken op Jezus en doen als Jezus, net zoals de discipelen. Elk wonder dat God door ons heen doet, is een getuigenis dat God leeft!

De wonderen doen wij namelijk niet vanuit onszelf. Dit gebeurt doordat Jezus in ons woont met Zijn Heilige Geest. Door Hem zijn we kinderen van God! 

Nadat de verlamde man uit Handelingen 3 is opgestaan gaat hij samen met Petrus en Johannes naar de tempel. Daar begint Petrus te vertellen over Jezus en over het wonder dat net is gebeurd. De mensen zijn allemaal onder de indruk.

Wij hebben dezelfde opdracht gekregen als de discipelen van Jezus. We moeten de wereld intrekken, het evangelie verkondigen en we mogen genezing brengen waar mensen of situaties kapot zijn.

Een jaar geleden was ik met mijn bijbelschool in Oeganda. We hadden allemaal de Grote Opdracht van Jezus in ons achterhoofd. Ik denk dat het de derde dag was dat een vrouw haar kreupele zoontje in het midden van onze klas zet. Nadat ze ons vertelde wat er aan de hand was begonnen we met bidden. En toen ineens kon het jongetje weer lopen! Wow, zijn wij dan zo bijzonder? Nee, het was Gods Geest die ons woont, wij hoefden alleen maar in geloof een stap te zetten.

Dit is ook voor jou! Jezus wil ook door jou Zijn kracht laten zien! Het is zelfs een opdracht die Hij geeft. Doe jij mee?

Bid dan dit gebed samen met mij:

“Vader, dank U wel dat U vandaag nog steeds Uw kracht wil laten zien. Ik wil mij graag beschikbaar stellen voor Uw werk! Wilt U mij leiden en door mij heen werken? In Jezus naam, amen!”