Discipel om te discipelen

We zijn weer terug bij af. Je roeping. Onze roeping is om de wereld in te trekken en de wereld te maken tot discipelen van Jezus en hen te leren wat Hij de discipelen leerde. Een wijs man zei ooit: “Een goede discipel herken je aan zijn discipelen.” 

Naast dat je zelf discipel bent van Jezus en Hem volgt, mag je ook impact hebben op je omgeving.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik zelf tot geloof kwam. Ik kon voor mijn gevoel de hele wereld aan en ik was bereid alles te doen om Jezus te volgen. Maar ik had werkelijk geen idee hoe dat moest. Ik kon de Bijbel wel induiken, maar ik had iemand nodig die naast mij stond. Iemand die me bij hand meenam om me te laten zien hoe ik die Bijbel in praktijk kon brengen. Ik moest ‘gediscipeld’ worden.

Iemand discipelen is veel meer dan iemand tot Jezus leiden. Het is door middel van relatie iemand bij de hand meenemen, dichter naar Jezus toe. Elke dag opnieuw hem of haar leren wat Jezus aan jou heeft geleerd. 

Een voorbeeld zien we hiervan zien we bij Paulus en Timotheüs. Paulus ontmoet Timotheüs in Lystra. (Zie Handelingen 16) Hij stond goed aangeschreven, en dus neemt Paulus hem mee op reis. We zien hem niet duidelijk op de voorgrond terugkomen in Handelingen, maar op een aantal plekken komt hij wel terug als de leerling van Paulus. Paulus neemt hem als het ware aan de hand mee en leert hem hoe hij moet leven en hoe hij een gemeente moet leiden.   

Ik weet niet waar jij nu bent in je leven en in je geloof. Maar denk zelf eens na, wie heeft jou geïnspireerd in jouw geloof? Van wie jij veel heb geleerd? Wie zag jou staan? Dat kan een jeugdleider zijn, maar ook een broer of zus, of je ouders. Als je dat hebt gehad, dan weet je hoe waardevol dat is. Maar misschien heb jij wel helemaal nooit zo iemand gehad. Vraag God dan of Hij de juiste mensen op jouw pad wil brengen. Mensen die jou leren om radicaal achter Jezus aan te gaan!

Maar wij kunnen ervoor zorgen dat andere mensen wel zo iemand hebben in hun leven. Daarom roep ik jullie op, geef je geloof en ervaringen door! 

Mijn droom is dat er een generatie opstaat. Een generatie die vanuit hun identiteit in Jezus hem gehoorzaam zijn. En ik denk dat de discipelschap de sleutel is. 

Daarom moeten wij de wereld intrekken en alle volken tot Zijn discipelen maken. Net als Jezus zegt in Mattheüs 28:19: “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd.”  

Doe jij mee? Bid dan voor de laatste keer samen met mij. 

“Heer, Dank U dat U het waard bent om voor te leven. Ik wil niets liever dan mijn leven aan U wijden en in gehoorzaamheid voor U leven. Wilt U de mensen op mijn pad brengen die ik kan helpen om U te volgen? In Jezus’ naam, Amen.”