De minste?

We beginnen vandaag waarmee we woensdag zijn geëindigd. Vers 4 van 1 Samuël 16. "Samuel deed wat de Heer gezegd had. Zo kwam hij in Betlehem."

Samuël is gehoorzaam aan God en gaat richting Bethlehem om daar één van de zoons van Isaï te zalven als koning van Israël. Yes, je leest het goed. Samuël was dus naar Bethlehem gereisd zonder exact te weten wie hij precies moest gaan zalven. Een prachtig voorbeeld van gehoorzaamheid.

De oude profeet komt aan, gaat zitten en krijgt een lekker bakkie Bethlehemse koffie voorgeschoteld. Hij ziet Eliab, groot en sterk. Dus Samuël denkt: 'Yes, gevonden, dat moet hem zijn!' Maar God zegt: "Nee, dit is hem niet. Ik kijk niet naar de buitenkant, maar naar iemands hart." (Zie vers 7) Dan laat Isaï al zijn andere zoons één voor één langs Samuël lopen. Maar elke keer zegt God: "Nee.".

"Heb je er nog meer?" vraagt Samuël tenslotte aan Isaï. "Oh ja, oeps, vergeten. De jongste is nog bij de schapen." Het is onwaarschijnlijk dat Isaï David echt vergeten was, waarschijnlijk was David een bastaardzoon, en werd hij daarom niet echt meegerekend. Wat in onze vertalingen als 'de jongste' wordt vertaald, kun je ook wel vertalen als 'de minste'. 

Stel je even voor, koning Willem-Alexander komt bij jullie thuis dineren. Je vader regelt het beste eten, iedereen in het gezin krijgt mooie nieuwe kleren en de muren krijgen een nieuw likje verf. Dan zegt je vader: "Oh trouwens, de krantenwijk moet ook nog gedaan worden, dus jij bent er niet bij vanavond". Au! Dat is de situatie waar David zich in bevond. Hij was 'de minste'. 

Maar God had een ander idee. God zag iets anders. God kijkt niet naar de buitenkant, maar naar ons hart. God vindt het dus blijkbaar niet zo belangrijk of we aanzien hebben of sterk zijn. Hij ziet of ons hart op Hem is gericht. Een paar duizend jaar later in de Bergrede zegt Jezus niet voor niks: "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." (Mattheüs 5:8)  

Niet, zalig zijn de sterke mensen.
Niet, zalig zijn de belangrijke mensen.
Niet, zalig zijn de slimme mensen.

Nee, zalig zijn de mensen die een puur hart hebben. En dat is waaraan David te herkennen was. Hij wilde God kennen. Hij vond Gods aanwezigheid het allerbelangrijkste en verlangde naar Hem. (Zie Psalm 27 en Psalm 42)  

Isaï laat David roepen, en terwijl hij naar binnen kwam zegt God tegen Samuël: "Sta op, zalf hem, want hij is het."

Verlang jij er ook naar om gebruikt te worden door God? Wil jij ook dat God over jou zegt: "Hij is het."? Focus je dan allereerst niet op je vaardigheden en je talenten, maar kijk naar je hart. Leer God lief te hebben boven alles, en je naasten als jezelf. Wees oprecht, eerlijk en vol liefde naar de mensen om je heen. Zoek met heel je hart naar God en aanbid Hem. Vraag God om je hart te zuiveren. 

Richt je op God en stel je beschikbaar. Dat is meer dan genoeg om gebruikt te worden. En voordat God je wil gebruiken, wil Hij je ook zalven. Maar daar hoor je woensdag meer over.

Nils

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *