Dappere held?

Het zijn donkere tijden wanneer Gideon in de wijnpers nog wat tarwe probeert te redden uit de handen van de Midjanieten, die al zeven jaar lang alles stelen van de Israëlieten. In Rechters 6 lezen we dat het volk van Israël het zwaar heeft en onderdrukt wordt door een vijandig volk. Maar God hoort de gebeden en klaagzangen van Zijn volk en reageert.   

Hij stuurt een engel naar Gideon en zegt (Rechters 6:12) “De HERE is met u, gij dappere held!”. Gideon is met stomheid geslagen. Hij gelooft er niets van en trekt de woorden van de engel meteen in twijfel (Rechters 6:13-15). “God, Ik kom uit een zwakke familie! Waarom zou u míj gebruiken om Israël te redden? Ik een dappere held?” probeert Gideon nog te vertellen aan God.  

Wat God vervolgens zegt raakt mij enorm. 

Ik verwachtte hier te lezen: “Gideon! Denk niet zo klein over jezelf! Je bent sterk, getalenteerd en vindingrijk. Jij komt er wel, ik kies je niet voor niets uit!”

Maar God zegt: “Inderdaad Gideon. Ik zie dat je niet sterk bent. Je bent zelfs erg angstig! En Ik weet dat je uit een zwakke familie komt. Maar juist daarom heb Ik je uitgekozen. Het is niet vanwege je eigen kracht, schoonheid of talent. Maar toch zul jij Midian verslaan alsof het maar één man was. Omdat Ik met u zal zijn." (Zie Rechters 6:16)  

God wil niet de indruk wekken dat Gideon sterk is. Hij wil laten zien dat Híj sterk is. Gideon is geen dappere held. God maakt hem tot een dappere held. 

Hoe duidelijk God ook spreekt, Gideon blijft bang. Uiteindelijk zijn er 32.000 strijdbare mannen die Gideon willen helpen om Midian te verslaan. Maar God vindt het leger te groot. In verschillende stappen worden mannen naar huis gestuurd en er blijft een belachelijk legertje van 300 man over. Veel te klein om de oorlog te winnen. Dat vindt Gideon ook en daarom blijft hij bang. Opnieuw blijkt Gideon geen dappere held te zijn. 

Maar Gideon is wel gehoorzaam.

Hij staat voor een onmogelijke opdracht. Alles lijkt in zijn nadeel te zijn: hij is bang, komt uit een zwakke familie en heeft een leger van maar 300 man. Toch wint hij de strijd en verslaat hij de Midjanieten. God noemt hem zelfs ‘dappere held!’.

Ik bid je toe dat dit verhaal tot je spreekt. Misschien sta je voor een onmogelijke opdracht, ben je bang en lijkt alles in je nadeel te zijn. De opdracht die God voor je heeft lijkt onhaalbaar en je snapt niet waarom God juist jóu roept. Je vindt jezelf geen dappere held, maar toch zeg ik je vandaag: God vindt jou wél een dappere held! 

Blijf gehoorzaam, zoals Gideon gehoorzaam was. Ook al ben je bang, blijf dichtbij Gods hart en luister naar Zijn woorden. Je zult ontdekken dat je gaat winnen. Niet uit eigen kracht, maar omdat het God zelf is die met je is. Juist dáárom zul je de strijd winnen, dappere held!

Marcel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *