Breng verzoening als priester

Priesters hadden de bediening van verzoening. Dat betekent dat het de taak van priesters was om de relatie tussen mensen en God te herstellen naar zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Vroeger gebeurde dat ieder jaar op de Grote Verzoendag met het bloed van dieren waardoor de zonden werden vergeven (zie Leviticus 23:27-28). Nu is deze manier van verzoening niet meer nodig, want Jezus heeft ons verzoend met God, door Zijn eigen bloed. Door de dood van Jezus aan het kruis zijn onze zonden vergeven en is onze relatie met God hersteld! 

"En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft." (2 Korintiërs 5:18, HSV)

Toch lezen we hier dat ook wij de bediening van verzoening hebben gekregen. Hoe zit dat? We hoeven geen dieren meer te slachten en te offeren en er hoeft ook geen bloed meer te vloeien. Nee, God heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wat betekent dat? 

Wij mogen als priesters mensen verzoenen met God. Hoe doen we dat? Simpelweg door mensen te vertellen over het goede nieuws, het Evangelie! We vertellen mensen over Jezus, over Zijn liefde en Zijn werk aan het kruis. De Bijbel zegt zelfs dat we gezanten zijn namens God. God stuurt ons er in deze wereld op uit als zijn boodschappers. Dat geldt voor iedere christen! Als wij mensen vertellen over Jezus en over God die hen wil vergeven is het alsof God zélf door ons heen smeekt. 

Vroeger vond ik het nog wel eens lastig om anderen mensen over Jezus te vertellen. Ik was bang dat ik niet wist wat ik moest zeggen of dat ik een discussie zou verliezen. Ik vertrouwde teveel op mezelf en te weinig op God. Nu geloof ik dat God Zijn Woord in mij heeft gelegd en dat Hij met Zijn Heilige Geest in mij woont. Ik weet dat mensen niet overtuigd raken door mijn woorden of goede argumenten, maar alleen door Zijn Woord. Ik vertrouw op de Heilige Geest die in mij woont.

Maak je dus geen zorgen dat je niet genoeg weet of niet zo goed weet wat je moet zeggen. Als je gelooft in Jezus dan is het woord van de verzoening in jou gelegd. God zelf zal met Zijn Heilige Geest door jou heen spreken. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om onze mond open te trekken en mensen te willen vertellen over Jezus. Hoe meer we mensen gaan liefhebben, hoe moeilijker het zal worden om onze mond te houden. 

God wil jou als priester gebruiken om de relatie tussen mensen en Hem te herstellen. Hoe mooi is dat!

Wie zou jij willen verzoenen met God?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *