Bovennatuurlijke wijsheid

De gave van wijsheid verwacht je misschien niet in dit rijtje. Het klinkt misschien niet als iets bovennatuurlijks, maar dat is het zeker wel!

Een mooi voorbeeld van deze gave is natuurlijk het verhaal van Salomo. Nadat God tegen Salomo zegt dat hij mag vragen wat hij wil, zegt Salomo dit: "Geef mij daarom alstublieft wijsheid. Dan kan ik uw volk leiden doordat ik goed het verschil weet tussen goed en kwaad." (1 Koningen 3:9, BB)

Salomo vraagt God om wijsheid. En wie vraagt, die krijgt. Salomo kreeg een bovennatuurlijke wijsheid van God. Hij werd zelfs zo wijs, dat hij letterlijk wereldberoemd werd. (Zie 1 Koningen 4:29-34)

God wil ons Zijn wijsheid geven. Zijn wijsheid is onmisbaar in ons leven. Het was Gods wijsheid die Mozes hielp om het volk te leiden. Het was Gods wijsheid die ervoor zorgde dat David koos voor aanbidding. Het was Gods wijsheid die Ruth aan de voeten van Boas liet liggen. Het was Gods wijsheid waardoor Jezus prachtige antwoorden kon geven op de listige vragen van de Farizeeërs. Gods wijsheid hielp Paulus wanneer hij het evangelie verkondigde aan de Joden en de heidenen. Gods wijsheid is echt broodnodig. 

Ik heb meerdere keren meegemaakt dat ik een moeilijk gesprek voerde met iemand en dat ik niet meer wist wat ik moet zeggen. Dan bad ik vaak een lang, uitgedacht gebed, dat ongeveer zo ging: "Heer, geef me wijsheid." ;-). En dat deed God dan elke keer weer. Hij gaf me de inzichten die ik nodig had in dat gesprek. 

Als we Gods wijsheid willen ontvangen, moeten we onze eigen wijsheid loslaten. Wat wij denken dat wijs is, is dat volgens God zeker niet altijd. De onverstandige dingen zijn in Gods ogen soms juist wijs! (zie 1 Korinthiërs 1:27) Sterven aan het kruis lijkt niet echt een wijze manier om de overwinning te behalen. Als je de belangrijkste wil zijn, lijkt het niet echt wijs om iemands voeten te gaan wassen. Het lijkt niet 'wijs' om je leven te verliezen en aan Jezus te geven.

Maar Gods wijsheid is anders. Het kruis werd de grootste overwinning ooit. Voeten wassen is de beste manier om te leiden. En je leven verliezen is de enige manier om het te behouden!

De verstandigste keuze die we kunnen maken is op Gods wijsheid vertrouwen. Laten we Hem vragen om Zijn wijsheid: "Heer, ik heb Uw wijsheid nodig. Als Jezus Uw wijsheid nodig had, dan ik zeker. Help mij om mijn eigen wijsheid los te laten, en Uw wijsheid te ontvangen. Help mij met de beslissingen die ik elke dag weer moet maken. Ik wil kiezen zoals U zou kiezen. U bent mijn voorbeeld. In Jezus' naam. Amen"

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *