Blijf in Hem

De vorige keer hebben we gelezen dat uit ons geloof ook daden volgen. Ik benoemde al even dat onze gedragsverandering komt vanuit onze eigen ontmoeting met God. Jezus spreekt daar ook over in Johannes 15. Hij spreekt zijn discipelen toe:

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15:4-5, HSV) 

Hoe blijven we in Jezus? Ik wil je graag drie manieren laten zien:

  • Ten eerste: bidden. Communicatie is het belangrijkste aspect van een relatie. Wanneer wij bidden, praten wij met God. Dat kan niet alleen voor het eten of voor het slapen gaan, maar de hele dag door. Als ik overdag naar het toilet ga, maak ik van de gelegenheid gebruik om even zachtjes met God te praten. Op de fiets ’s ochtends vroeg spreek ik mijn gedachten uit naar God. Af en toe houd ik een dagboekje bij, waarin ik schrijf naar God (in plaats van naar een denkbeeldige vriendin).
  • Ten tweede: Bijbellezen. God kan vandaag de dag zeker tot ons spreken. We hebben de Bijbel daarnaast niet voor niets, want daarin spreekt God ook al tot ons. Neem de tijd om in je op te nemen wat er in Gods Woord staat. Het gaat er dan niet om dat je iedere dag zoveel mogelijk verzen leest, alhoewel veel lezen mooi is. Ik denk dat het belangrijker is om echt te overdenken wat je leest. Vraag God in gebed wat Hij met een Bijbelgedeelte wilt zeggen. Lees het stuk meerdere keren en overdenk het door de dag heen. Hoe kan jij het in je eigen leven toepassen?
  • Ten derde: samen geloven. Zorg dat je je omringt met mensen die jou bemoedigen in het geloof en tegenover wie je je zonde kan belijden. Mensen die voor je bidden als je het moeilijk hebt. Het is de liefde onder christenen waaraan ze ons zullen herkennen, zei Jezus.

Ik daag je uit vandaag een (extra) moment met God te nemen. Plan tijd in om te groeien in je relatie met Hem, zonder afleiding van je telefoon of andere zaken. Dat hoeft niet te drastisch. Je kan beginnen met een kwartiertje per dag.

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *