Ben jij fan van aanbidding?

Paulus is fan van aanbidding. Hij wijdt er zelfs stukken van zijn brieven aan. 

In Filippenzen 2:6 begint ook zo'n stuk aanbidding. Ik heb wel eens gehoord dat dit in het oorspronkelijke Grieks een gedicht was. Paulus durft het aan om het, in zijn tijd dure, perkament te besteden aan het aanbidden van Jezus. Ik wil deze e-mails graag kort houden, maar ik durf het ook aan het grootste deel van deze tekst te wijden aan aanbidding. Hier is de lofzang van Paulus. Lees het en raak onder de indruk van Jezus. 

Hij was God.
Maar Hij vond dat niet zó belangrijk,
dat Hij het niet los kon laten.
Nee,
Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven.

Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden.
Hij werd helemaal mens.
En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door [ God ] gehoorzaam te zijn tot de dood.
Ja,
zelfs tot de dood aan een kruis.

Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven.
Hij heeft Hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook.
Want God wil dat iedereen in de hemel,
op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus.
Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is.
Want dat eert God de Vader!

Wat een prachtige tekst. Toch is het niet een theoretisch statement over wie Jezus was. Het is een uitnodiging om net zo te worden als Hij. Dit is namelijk de zin voorafgaand aan deze tekst: "Wees net zoals Jezus Christus was."

Durf jij jezelf te vernederen en God gehoorzaam te zijn? Durf jij je tijd, je talenten, je geld en je vriendschappen in te zetten voor wat God wil? Laten we Jezus aanbidden en worden zoals Hij is.

Nils van Asselt

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *