Ben jij David?

Bedankt. Bedankt dat je de afgelopen maand met me mee bent gelopen door het verhaal van David en Goliath. Een verhaal van overwinning dat ons uitdaagt om te winnen. En ook een verhaal dat ons een aantal sleutels geeft voor deze overwinning. Door het schrijven van deze serie en door in dit verhaal te duiken heb ik in ieder geval veel geleerd en ik hoop jullie ook. 

Wat hebben we dan geleerd?

We hebben geleerd dat God Zijn eigen kracht meer serieus neemt dan onze zwaktes.
We hebben geleerd dat God naar ons hart kijkt, niet naar de buitenkant.
We hebben geleerd dat we de zalving van de Heilige Geest nodig hebben om te winnen.
We hebben geleerd dat wanneer God bij je is, mensen dat gaan merken.
We hebben geleerd dat we 'arrogant' mogen zijn tegen het duister, omdat God in ons woont.
We hebben geleerd dat wanneer God onze alles is, we niet meer bang zijn.

En we hebben geleerd dat wanneer wij onze reuzen verslaan, de wereld zal zien dat we een God hebben. 

David is een prachtig voorbeeld en we kunnen veel van hem leren. Maar toch zijn wij in dit verhaal niet David. Huh? Maar deze hele serie gaat over winnen samen met David. Yes, klopt, we mogen samen met David leren winnen. Toch geloof ik dat wij in dit verhaal een ander personage zijn. 

Dit personage vinden we in 1 Samuël 17:52: "De mannen van Israël en Juda sprongen juichend op en achtervolgden hen tot aan het dal bij Ekron. Overal op de weg naar Saäraïm lagen gewonde Filistijnen, tot aan Gat en Ekron toe."  

Yes, wij zijn 'de mannen (en vrouwen) van Israël en Juda'. Wij lopen geen grote reus tegemoet, maar we rennen achter een vluchtende, verliezende bende Filistijnen aan. 

In het verhaal van ons leven is er maar één David die Goliath heeft verslagen. Jezus zelf. Jezus, de 'Zoon van David'. Zo vader, zo Zoon. In Kolossenzen 2:15 staat het zo prachtig geschreven: "Hij heeft aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet."

Ontwapend. Overwonnen. Te kijk gezet. Het kwaad en Goliath hebben verdacht veel overeen, vind je ook niet?

Herinneren jullie je nog wat deze Goliath 40 dagen lang riep tegen het volk Israël? "Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn, maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen." (Zie 1 Samuël 17:9)

Als het kwaad Jezus had verslagen, had het duister nog iets over ons te zeggen gehad. Dan waren wij nog slaven geweest. Maar zo is het niet gegaan. Door als smetteloos Lam te sterven en weer op te staan, won Jezus. Hij won. Daardoor kunnen wij samen met Paulus zeggen: "We zijn niet langer slaven van het kwaad." (Zie Romeinen 6:6)  

Als wij ons leven aan Jezus geven, worden we deel van Zijn dood en van Zijn opstanding. Daardoor worden we ook deel van Zijn overwinning op het kwaad en mogen we daarin gaan leven. Door Zijn Geest komt de 'Zoon van David' zelf in jou wonen. Wij mogen de klus afmaken. We mogen overal licht brengen, vooruit gaan en terrein winnen voor God. We mogen Zijn Koninkrijk brengen en verklaren op plekken waar dat nog niet is. 

Klik.
Licht aan.
Duister weg. 

Jakobus 4:7 zegt het zo: "Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten." Dat lijken twee stappen, maar het is er maar één. Door je te onderwerpen aan God bied je weerstand aan de duivel en dan is het automatisch 'Doei duivel.'

Ik weet zeker dat je nog reuzen in je leven gaat tegenkomen, maar ik weet ook zeker dat je samen met God kunt winnen. Hoe? Door heel hard te vechten? Nee, door je op God te richten en je aan Hem te onderwerpen.

"Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:36)  

Nils

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *