ANBI

INFORMATIE

Naam: Stichting Streef!

RSIN: 858434763

KVK-nummer: 70724156

Emailadres: info@streef.nl

Rekeningnummer: NL36 RBRB 0706 4716 28

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Gert van Asselt
  • Penningmeester: Rutger Jan Brouwer
  • Secretaris: Marcel Oosterkamp

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk, ze doen dit werk omdat ze geloven in de visie van Stichting Streef!

Inspireren

Jongeren inspireren door samen te ontdekken wie Jezus is.

Uitdagen

Jongeren uitdagen door samen praktisch bezig te gaan.

Levens veranderen

Levens van jongeren zien veranderen door de kracht van de Heilige Geest.

Missie & Visie

ACTIVITEITEN

Stichting Streef! richt vooralsnog op het organiseren van verdiepingsweekenden, het organiseren van aanbiddingsavonden en het houden van spreekbeurten op verschillende plekken in Nederland. Deze zal lijst zal aangevuld worden naarmate er meer activiteiten bijkomen. De verwachting is dat dit zeker zal gebeuren.

ANBI

Stichting Streef! heeft een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Doordat Stichting Streef! het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan onze stichting in veel gevallen aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie.