Ambassadeurs van Jezus

2 Korinthe 5:20: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” (HSV)

Wij zijn gezanten, ambassadeurs van Jezus! Toen Jezus bijna naar de hemel ging zei Hij dat het goed zou zijn dat Hij wegging. Hij zei dit omdat de Heilige Geest dan kon komen. Jezus loopt hier niet meer in Zijn lichaam rond, maar in plaats daarvan is Hij in ons allemaal en zijn wíj degenen die namens Hem het goede nieuws mogen vertellen! Een grote verantwoordelijkheid, denk je misschien. Maar als we ons beseffen wat het woord gezant of ambassadeur inhoudt, valt de druk weg. 

Als ambassadeur spreek je namens iemand anders. De autoriteit van je boodschap wordt niet bepaald door jou. De autoriteit is aan je gegeven door degene die jou heeft gestuurd. De reactie op deze boodschap, positief of negatief, is geen reactie op jou, maar een reactie op degene namens wie jij spreekt. 

Zo is het ook met God. Wij spreken namens God, geleid door zijn Geest. Hij stuurt ons en we staan dus ook in Zijn gezag. Wat mensen zeggen of hoe ze iets opvatten hoeven we niet persoonlijk te nemen; wij zijn de boodschappers en onze voldoening komt niet uit wat anderen zeggen of vinden, het mag komen uit het gehoorzamen van Degene die ons heeft gestuurd!

Wij hebben het voorrecht om te spreken namens de God van het universum, de Schepper van alles wat leeft. Hij is degene die ons van de dood heeft gered door in onze plaats te sterven aan het kruis, maar ook weer op te staan! 

Wij zijn de Bijbel die onze niet-christelijke vrienden lezen. Wij mogen voor sommige mensen de enige ‘Jezus’ zijn die ze tegenkomen. 

Wij mogen de Weg aanwijzen aan verlorenen, wij mogen het Leven bieden aan mensen die dat zoeken op de verkeerde plekken, wij mogen de Waarheid vertellen aan mensen die in leugens geloven! 

Ik hoop dat je afgelopen weken bemoedigd en aangevuurd bent om Gods liefde en Zijn boodschap te vertellen en te laten zien aan de mensen om je heen. Je hebt veel gelezen over het belang van Gods hart voor mensen en dus evangelisatie. Het belangrijkste is dat we dit allemaal in praktijk gaan brengen! 

Hoe? Op de eerste dag van deze serie heb je jouw verhaal met God opgeschreven; dit mag jouw verhaal worden aan de mensen om je heen! Je kan getuigen van Wie God in jouw leven is en vertellen wat Hij voor hen heeft gedaan, Wie Hij voor hen wilt zijn. Je kan bidden voor de mensen op de lijst die je twee weken geleden hebt gemaakt, elke dag vragen of God je wilt leiden in de gesprekken die je hebt en bidden voor meer compassie in je hart. 

Door jouw leven en verhaal heen wilt God Zijn hart laten zien aan de wereld om je heen. Niet omdat jij het zo goed kan vertellen, maar omdat de Heilige Geest in jou werkt! 

In Lukas 15 zegt Jezus dat er een feest in de Hemel is over elke zondaar die zich bekeert naar God de Vader. Doordat wij beschikbaar zijn voor God, worden wij deel van heel veel feest in de Hemel en geven we Hem eer die Hij verdient.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Joshua en Noah

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *