Alles gaat om Hem!

Hoe kunnen we deze serie beter eindigen dan hoe we hem begonnen zijn? God kennen is het doel. 

In deze serie zijn we alle 9 gaven bij langs gegaan. Ik hoop dat je er veel van hebt geleerd. Samenvattend vind je ze hier allemaal op een rijtje:

 • De gave van profetie
 • De gave van tongentaal
 • De gave van het vertalen van tongentaal
 • De gave van wijsheid
 • De gave van woorden van kennis
 • De gave van onderscheiding
 • De gave van geloof
 • De gave van genezing
 • De gave van krachten/wonderen

Uiteindelijk zijn al deze gaven bedoeld om God beter te leren kennen of om Hem bekend te maken. Dat is namelijk waar ons hele geloof om draait. Je kunt alle gaven bezitten en de mooiste wonderen meemaken, maar als je Hem niet kent heb je daar helemaal niks aan! In Matteüs 7:22-23 staat ook een voorbeeld van mensen die wonderen en tekenen in Jezus' naam hebben gedaan. Jezus zegt tegen hen dat Hij hen niet heeft gekend.

Deze tekst wordt vaak gebruikt als reden waarom wonderen en tekenen slecht en niet van God zijn. Ik geloof niet dat deze tekst daarover gaat. Het gaat hier over mensen die wel wonderen en tekenen doen, maar die geen intimiteit of relatie met de Vader hebben. Ze hebben hun hart niet laten zien aan God, ze hebben zich niet laten kennen door hem. Vandaar dat Jezus zegt: "Ik heb jullie niet gekend".

Het is zo belangrijk om te werken aan je relatie met God, want Hem kennen is het eeuwige leven. (Zie Johannes 17:3)

God heeft de hemel en aarde bewogen zodat Hij weer in contact met jou kan komen, zodat wij weer bij Hem kunnen zijn. In Johannes 3:16 staat dat God Zijn eigen zoon gaf zodat wij het eeuwige leven konden krijgen. God gaf alles, zodat wij Hem kunnen kennen.

Besteed tijd met God, dat maakt alles beter. Je wordt daar een beter mens. Je vindt vrede, liefde en alles wat je nodig hebt in Gods aanwezigheid.

David was koning, hij bezat alles. Toch had hij maar alleen verlangen, hij wilde bij God zijn: "Ik vraag maar één ding van de Heer. Dit is wat ik het liefste wil: ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn, om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk Hij is en om Hem te leren kennen." (Psalm 27:4, BB)

Wees eens eerlijk naar jezelf. Wat is jouw verlangen? Alle cadeaus van God, of God zelf? Zoek eerst God, en de rest krijg je erbij!

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
  *