Alle schepselen

In Markus 16:15 zegt Jezus: “predik het evangelie aan alle schepselen”. Alle schepselen kan best overweldigend klinken. Je kan je dan afvragen: waar en bij wie moet ik beginnen? Wat als het lijkt alsof de mensen om je heen er niet voor open staan?

Het lastige aan het delen van het evangelie is dat de mensen die het horen vaak niet het gevoel hebben dat ze God nodig hebben. Zeker in Nederland, waar iedereen het “goed” heeft, lijkt God voor veel mensen overbodig. Maar in de Bijbel lezen we heel duidelijk: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”. (Romeinen 3:23-24)

We hebben dus allemaal een probleem met de zonde en daardoor Jezus en Zijn genade nodig om gered te worden. Daarom hoeven we niet te wachten tot mensen naar de kerk komen, maar mogen we als Kerk naar de mensen gaan! (Lees Markus 16:15)

Dat betekent dat jij aan iedereen die je tegenkomt - die nog geen relatie met God heeft en niet weet wat het evangelie echt inhoudt - Gods liefde mag laten zien door wat je zegt en wat je doet. Je kunt bij evangelisatie misschien denken dat het alleen maar iets is waar je de straat opgaat en vreemden aanspreekt. Dat is één manier, maar je kunt ook 'evangeliseren' in de relaties die je nu al hebt, de mensen die je sowieso al spreekt; jouw vrienden, collega's, klasgenoten en familieleden. 

Door mensen waar je al een relatie mee hebt over Jezus te vertellen, wordt jouw boodschap nog persoonlijker. Door de relatie die je hebt is er geen druk om iemand in één gesprek te moeten bekeren. Je kunt deze persoon vaker spreken en met ze afspreken; je hoeft daarin niet een hele preek te houden. Het kan al zo simpel zijn als praten over hoe jij op zondag naar de kerk of een jeugddienst bent geweest, en interesse tonen in hun verhaal en de vragen die iemand heeft. 

Ook kun je ze deel maken van jouw leven. Neem ze bijvoorbeeld mee naar de kerk, jeugdgroep, kring of een Alpha-cursus. 

Je kunt dit beginnen door gewoon aan God te vragen welke mensen Hij op dit moment op je hart legt. Dan kun je voor die mensen bidden en Gods liefde met hen delen, in woord en daad.

In mijn leven heb ik mogen zien hoe mensen op mijn 'gebedslijstje' door gebed en door leiding van de Heilige geest, door God zijn aangeraakt. Het zal je verbazen wat voor deuren God opent, hoe je door gesprekken heen allerlei mogelijkheden krijgt om met hen over Jezus te praten en hoe hun harten zich openen! God wilt door ons heen werken, wij hoeven er alleen maar voor open te staan. 

Vraag op dit moment aan God om mensen in je gedachten te brengen voor wie jij de komende tijd kan bidden en op mag focussen. Schrijf deze namen op en probeer regelmatig gericht voor hen te bidden. Bid dat de Heilige Geest hun leven aanraakt en je mogelijkheden krijgt om van Jezus te delen.

Joshua en Noah

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *