Wat een genade

In de tijd van Elia was het al een aantal jaren droog in het land Israël. Maar wat gebeurde er nadat het vuur op het offer was gevallen? Het ging regenen! Wat een zegen, wat een genade van God. 

Dood voor de zonde

De zonde kan geen schade meer aanrichten. De zonde regeert niet meer. We hebben een nieuwe Koning. Zoals Paulus ons leert: “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.”

Romeinen, Notitie 2

Ik hou niet van schrijven. Als in: met een pen op papier schrijven. Daarom schrijf ik ook nooit notities in mijn Bijbel. Ik schrijf cijfers in mijn Bijbel, en dan koppel ik die cijfers aan notities in mijn notitie-app.