Droogte

Zonder de bron van Levend Water in hun hart, die alleen God ons kan bieden, zijn we aangewezen op een oppervlakkig leven, waar liefde en goedheid geen vrucht kunnen schieten.